Huskies recalibrate their offense, defense and attitudes